Ana Sayfa
Galeri
Bize Ulaşın
Erdemli inşa Yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’nin 2013-2014 Zahiri Faaliyetleri
Şu ana kadar yapmış olduğu hizmetlerin ardı arkasını kesmeyerek aynı hızla yoluna devam eden Erdemiyet-Der, 2008 yılından itibaren başlatmış olduğu faaliyetleri, artık kendi bünyesinde sırf  vicdani sorumluluktan ötürü yaptığı hizmetlerin daha ötesine taşıyıp 2013 tarihinde bütün toplumu etkileyecek ve hep birlikte yapıldığı takdirde olumlu sonuç alınabilecek büyük projelere çevirmiştir.  Bu vesileyle dernek,  artık kendi şehrinde kendi imkânları dâhilinde halka yardımcı olmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu kimliğinden uzaklaşarak kendi şehri yanında ihtiyaç sahibi herkese ulaşabilen büyük bir kuruluşa dönüşmüştür.

           Yazının bu kısmında Erdemiyet-Der’in kamu yararına şu ana kadar yapmış olduğu çalışmalarından bahsedeceğiz. Bu çalışmalar, derneğe kayıtlı olan üyeler ile projeye desteklerini esirgemeyen yardımsever vatandaşlarla birlikte omuz omuza verilerek yapılıp ara verilmeksizin sürekli olarak devam edecek olan çalışmalardır. Bu nedenle bu faaliyetler raporunda derneğin icra etmiş olduğu küçük çaplı yardımları değil de toplumsal sorumluluk projesi bağlamında meydana getirdiği büyük ebattaki hizmetlerini açıklayacağız.

                 Bu hizmetlerin en başında Zahiri Faaliyetler gelmektedir.  Derneğin zahiri faaliyetlere önem vermesindeki gaye şudur; vatandaşlarımızın çoğu açlık sınırının altında kalmakta ve aybaşını zor getirerek ailesini geçindirmede sıkıntı yaşamaktadır. Daha üzücü olan durum ise açlık sınırında kalan asgari ücretli kişi sayısının çokluğu yanında bir de asgari ücretle bile çalışmayan vatandaşların olması, Erdemiyet-Der’i ‘’Mü’minler kardeştir’’ Hadis-i şerifine binaen geçinmekte zorluk çekenlere yardım ulaştırması için harekete geçirmiştir. Özellikle kendi ülkelerindeki savaş nedeniyle topraklarını terk ederek çareyi ülkemize hicrette bulan Suriyeli muhacir kardeşlerimize hiç bilmedikleri bir şehirde ekonomik yetersizlikten ötürü çaresiz kalmamaları, en azından günlük yiyeceklerini temin edebilecek, çocuklarını doyurabilecek kadar geçinebilmeleri için Erdemiyet-Der, halkı bu konuda harekete geçirecek bir proje başlatmış ve uygulamıştır. Şimdi Erdemli İnsan Yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’nin başlatmış olduğu zahiri faaliyetlerden bahsedeceğiz.
Erdemiyetder 2008