Ana Sayfa
Galeri
Bize Ulaşın
SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE YARDIM

2011 yılında Suriye’de ülke geneline yayılan ayaklanmadan ötürü çıkan iç savaşta on binlerce insan hayatını kaybetmiş bunun sonucunda yüzbinlerce yaralı oluşmuştur. Ülke çapındaki bu iç savaşın Suriye’ye verdiği ekonomik hasarın yanında Suriyeli milyonlarca vatandaş, savaşın olmadığı yakın devletlere sığınmış bu devletlerin başında da Türkiye Cumhuriyeti gelmiştir.

Hatta Türkiye, Suriye’deki savaştan muzdarip olan göçmenler için başta Hatay- Reyhanlı’da olmak üzere çadır kentler açmış ve muhacirleri ülkenin dört bir yanında açtığı kentlerde misafir etmiştir. Ancak Türkiye’ye göç eden Suriyeliler’in sayısının milyonları bulması ve bazılarının çadır kentlerde yaşamayı tercih etmeyip faklı şehirlere taşınması, devleti Suriyeliler’e yardım etme konusunda güç duruma düşürmüş, mazlum Suriyeli halk da hiç bilmediği, tanımadığı bir şehirde parasız ve çaresiz bir şekilde zor şartlar altında yaşamını idame ettirme çalışmıştır.

Suriyeli kardeşlerimizin bu zor koşullarına rağmen bir de onların içinde bulundukları kötü şartlardan bazı vatandaşlarımızın istifade etmeye girişip onları cüz’i bir fiyata çalıştırmaları sıkıntılarına bir yenisini daha eklemiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen bir de Rojavada’ki kardeşlerimizin ülkemize sığınması göçmenlerin sayısının milyonlara ulaşmasına sebebiyet vermiş özellikle Gaziantep,  Şanlıurfa, Diyarbakır gibi güneydoğunun büyük şehirlerine akınlar artmıştır. Hal böyle olunca kamuoyunda demokratik ve eşitlikçi olarak tanınan Avrupalı devletlerden bile Suriyeliler için daha fazla ödenek ayıran Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Suriyeliler’e ayırdığı bütçe yetersiz kalmış ve Suriyeliler, hiçbir suçları yokken sırf kendi topraklarındaki iktidar savaşından dolayı gurbette perişan bir duruma düşmüşlerdir.

Bu sebeple Erdemli İnsan Yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Suriye’deki savaş sebebiyle muzdarip olup çareyi memleketimize hicret etmekte bulan muhacir kardeşlerimizin, şehrimizde mağdur olmamaları adına bir yardım projesi başlatmıştır.  Bu projenin uygulanmasındaki en önemli amaç; annesini, babasını, eşini, evladını kısaca ailesini ve sahip olduğu bütün mal varlığını bir insanlık suçu işlenen topraklarında kaybedip bütün her şeylerini geride bırakarak ülkemize sığınan bu kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmektir.

Bu yardımlar Erdemiyet-Der’in teşvikiyle yardımsever tüccar ve iş adamlarından toplanan yardımların muhacir kardeşlerimize ulaştırılmasıyla gerçekleşmiştir.

Bu projenin ilki 07.12.2013 tarihinde Diyarbakır-Bismil’de bulunan çadır kentteki Suriyeli kardeşlerimiz için yapılmıştır.

İlk etapta iki kamyon yükü gıda malzemesi yardımı dernekçe gidilen çadır kente ulaştırılmış hemen ardından mevsimin kış olması sebebiyle D.Bakır’da kalan Suriyeliler için kışlık yakıt ve kışlık ihtiyaçlar temin edilmiştir. Erdemli İnsan yetiştirme Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’nin kendi girişimleriyle başlattığı bu proje kısa zamanda destek bulmuş ve çok sayıda katılımcı sağlanmıştır. Erdemiyet-Der’in Bismil’de yaptığı bu çalışma basının da dikkatini çekmiş ve birçok yerel gazetelerde derneğin bu hizmetine yer verilmiştir.
Suriyeliler’e yapılan yardımlar sadece Bismil’le sınırlı kalmamıştır. Şehir merkezinde oturan Suriyeli aileler tespit edilmiş ve her bir aileye haftalık olarak; gıda, giyecek, kışlık ihtiyaç ve barınmayla ilgili akla gelebilecek her konuda yardımlar yapılmıştır. Projenin devamlılığını sağlamak amacıyla derneğe üye olan gönüllülerden bazıları bu yardım için görevlendirilmiş ve tespit edilen Suriyeli ailelerin kayıtları tutulmuştur. Böylelikle aileler yardımlarını alırken dernek tarafından ne kadar yardım gittiğinin kaydı tutulacak ve olası karışıklık giderilecektir.
Diyarbakır merkezi içerisinde 2 bin aileye yardım yapan Erdemiyet-Der, düzenli olarak yardımsever tüccarlardan topladığı gıdayı ve halkımızın hibe ettiği giysilerin kaydını tuttuğu Suriyeli muhacir kardeşlerimize dağıtmaktadır. Mümin, kişinin elinden ve dilinden fayda umduğu kimsedir.
(Hadis-i Şerif)
Bu anlayış çerçevesinde Allah’ın halifem diye yaratığı kullarına yardımcı olmaktan gayemiz sadece Allah’ın rızasını ve dostluğunu kazanmaktır. Bunun haricinde dünyevi hiçbir çıkarımız yoktur. Suriyeli savaş mağduru kardeşlerimize yaptığımız yardımların kayıtları dosya da mevcut olup yardımlar belgelerle sabittir.

Erdemiyetder 2008