Ana Sayfa
Galeri
Bize Ulaşın
Askıda Ekmek Projesi

‘‘KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR’’(H.Ş)

Askıda Ekmek Projesi; sosyal yardımlaşmanın körelip yardımlaşma ruhunun unutulduğu ve kişinin  ‘İsraf’ kavramını tamamen göz ardı ettiği günümüz dünyasında, insani vasıfların en önemlilerinden ‘Merhameti’ tekrardan hatırlamaya, yaşamaya ve yaygınlaştırmaya yönelik çabalardan biridir.
Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki ekmek israfının çok çarpıcı boyutlara ulaştığı bilinen bir gerçektir.
ERDEMİYETDER(ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ) olarak, hem ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmak hem de ülke ekonomisine darbe vuran ‘İsrafı’ azaltmaya, yok etmeye yönelik çalışmaları önemle takip etmekte ve gerekli projeleri hayata geçirmeye çalışmaktayız.

ERDEMİYETDER (ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ)

İnsani duyguların unutulduğu, ahlaki erdemlerin kaybolduğu kişinin kendi iç dünyasına itilip yalnız bırakıldığı ve Allah’ı sevmenin, insanları sevmenin, bütün Mevcudatı sevmenin acizlik görüldüğü bu zamanda Erdemiyetder kurulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır.
Derneğimiz, 2008 yılında Muhammed Hüseyin(R.A) hocamızın tasarrufuyla ve bu yola gönül veren kardeşlerimizin büyük çabalarıyla kurulmuştur. Kurulduğu günden beri gece gündüz demeden hizmetlerine devam eden derneğimiz iki ana binadan oluşur, bunlardan biri, erkek kardeşlerimizin kendine ailesine ve topluma yararlı bireyler olabilmesi, sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmesi için kullanılmakta diğeri de aynı şekilde bayan kardeşlerimiz ve onların çocukları için tahsis edilmektedir.
Bilindiği üzere kişinin ailesine, çevresine ve topluma karşı faydalı olması ancak öncelikli olarak kendisine faydalı olmasından geçer. Toplumdaki yerini çözümleyememiş, kendi kişiliğinden bihaber olan zamanımız insanı çok doğal olarak erdemli davranışlardan uzak, dengesiz bir hayat biçimi sergilemektedir. Tam da bu noktada sosyal hayatta önemli ölçüde karışıklık ve kaos durumu ortaya çıkmaktadır.

Erdemiyetder olarak, kişinin en büyük sorunun kendisini yaratan Rabbinin vasıflarını bilmeyişinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Nitekim kendi yaratanını bilmeyen kişi kendisini de tanımlayamamış, güzel ahlaktan mahrum kalmıştır.
Sözü edilen durumların bilincinde olarak, Rabbimizi tanıyabilmemiz için; Muhammed Hüseyin(R.A) tarafından Allah’ın güzel isimleri ‘’EL ESMAUL HUSNA’’ sohbetleri düzenlenmiştir. Aynı zamanda Allah’ın bizler üzerindeki muradını anlayabilmek ve Resulullah efendimizin (S.A.V) nasıl bir hayat yaşadığını öğrenebilmek için üç yılı aşkın ‘’TEFSİR’UL KUR’AN HİKMET’UL BEYAN’’ adlı sohbetler düzenlenmiş ve tamamlanmıştır. Tek gerçek yol gösterici olarak Kelamullah’ı daha iyi anlamak için; erkek ve bayan kardeşlerimiz için iki adet Arapça dil eğitimi kursu faaliyete geçmiş ve halende hizmet vermektedir.
Yaratılış gayesinin Allah’a âbd olmak, âşık olmak olduğunu kendimize şiar edinerek çıktığımız bu yolculukta; yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, din, dil, ırk, cemaat ayrımı yapmaksızın bütün mevcudata hilm ile sevgi ile muhabbet ile muamele etmeyi kendimize kişilik olarak görmekte ve bunun gereklerini yapmaya çalışmaktayız.

ASKIDA EKMEK UYGULAMASI
Askıda ekmek projesi, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin minnet etmek zorunda kalmadan ücretsiz ekmek alabilmeleri için bizim onlar adına fırınlara iki ekmek parası bırakmamızdır.
Askıda ekmek uygulaması çok pratik bir yardımlaşma modelidir. Maddi durumu iyi olan kardeşlerimiz fırınlardan ekmek almak istediklerinde askıya bırakmak istedikleri ekmeğin parasını verip mevcut ‘’ASKIDA EKMEK’’ panosuna bunu yazdırırlar. Böylelikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz bu panodan askıda ne kadar ekmek olduğunu görebilecek ihtiyacı kadarıyla isteyebilecektir.
Sosyal hayattaki yardımlaşma ruhunu tekrardan diriltmeye yönelik bu çalışmayla birlikte;
• Hayırseverler ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz arasında manevi bir köprü vazifesi üstlenmiş olacaktır.
• Fakirlik ile mücadelede yerel, pratik ve hayata kolayca uygulanabilir proje imkânları doğacaktır.
• Ekmek israfının vermiş olduğu ekonomik zararın telafisi için kullanılabilecektir.
• Komşusu açken tok yatan bizden değildir.(H.Ş)’ne gerçek manada iman etme olanağı bulacağız ki mahallemizde, semtimizde hatta şehrimizde bütün kardeşlerimizin yiyebilecekleri hiç değilse ekmekleri olduğunu bileceğiz.
Gibi tamamen olumlu, toplumun yararına olan gelişmeler kaydedilmiş olacaktır.
Bir İtalyan geleneği olarak bilinen bu yardımlaşma modeli bilinenin aksine hikâyesi bundan bin dört yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Nitekim bütün insanlığa örnek olan Hz. Muhammed Efendimiz(S.A.V) , ihtiyacı olanlar için mescide ağaçtan yeni kesilmiş bir salkım hurma asmış ve bunu sahabe efendilerimizde yapmıştır.( Ebu Davut, Zekât)
Zamanla bu durum sosyal yapıda benimsenmiş ve birçok coğrafyaya yayılmıştır. Tekerrür ederek devam eden bu yardımlaşma gelişerek farklı alanlarda uygulanmaya başlanmış nitekim bu durum İtalya’da ‘’Askıda Kahve’’ olarak tezahür etmiştir. Osmanlı Devleti’nde de farklı alanlarda örneğin; askıda giysi, askıda ayakkabı, askıda yağ, askıda yumurta, askıda şeker gibi uygulanmaya çalışılmış. Bu yardımlaşma kampanyası ile sosyal bağ kuvvetlenmiş, huzur ve refah düzeyi yüksek bir hayat yaşanılmıştır.
Geçmişte uygulanmış ve şimdi yeniden diriltmeye çalıştığımız bu yardımlaşma projesiyle ruhumuzdaki cömertlik ve yardımseverlik erdemlerini devreye koyarak, günümüze uygun şekilde bunu uygulayabileceğiz.

 

EKMEK İSRAFI
Ekmeğin insanlar tarafından tüketilmemesi yani insan gıdası olarak kullanılmaması; bayatlamış ekmeklerin çöpe atılması ya da hayvanlara verilmesi israf olarak değerlendirilmektedir.
Ülkemizde ekmek israfının ekonomik yükü; ekmeğin kg fiyatından(2,80 TL/kg) hareketle yıllık 1,546 Milyar TL civarındadır.
Yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkemizde yaygın olarak tüketilen, bireylerin önemli bir bölümü için temel gıda olan ekmeğin çöpe atılması, yine bireylerin kendi beyanlarına göre en kötü davranışlarından biridir. Bu bakımdan, ekmek israfının kötü niyetten ziyade bilgisizlikten kaynaklandığı düşünülmektedir.
İhtiyaçtan fazla alınmak suretiyle bayatlayan ekmekler çöpe atılmakta bu durum hem kişinin hem de toplumun zararına olmaktadır.
(Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması kaynak olarak alınmıştır.)

ERDEMİYETDER VE ASKIDA EKMEK KAMPANYASI
Genel hatlarıyla ifade etmeye çalıştığımız bu yardımlaşma ve dayanışma modelinin hayata uygulanmasının haklılığını görerek 02.06.2014 tarihinden itibaren başta Diyarbakır olmak üzere bütün ilçeleri, Denizli, Şanlıurfa ve Bingöl illerinde yoğun bir kampanya çalışması başlatıldı. Öncelikle uygulamaya geçilecek şehirlerin Fırıncılar Odalarından fırınların listesi alındı. Fırıncılar ile tek tek görüşüldü. Görüşmeler sonucunda Askıda Ekmek Projesinin hem kendileri için hem de ihtiyacı olanlar için çok güzel olduğunu düşünen fırıncılar bu uygulamayı kabul ettiler. Üzerinde kısa ve anlaşılır bir şekilde Askıda Ekmek Uygulamasının ne olduğu yazılan afiş fırınların camlarına asıldı.
Askıda Ekmek Projesinin bilinmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapıldı nitekim broşürler basılıp dağıtıldı.
Diyar TV’nin katkılarıyla yürütülmekte olan Askıda Ekmek Kampanyası, her gün Türkçe ve Kürtçe dillerinde reklam olarak yayınlamaktadır.
Suriyeli muhacir kardeşlerimize yönelik çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi aileler tek tek belirlenerek not alındı. Aylık olarak gıda ve giyim yardımları yapılmaya çalışıldı. Bu arada Askıda Ekmek Kampanyasının varlığından haberdar edilerek kendilerine en yakın fırınlardan ekmek almaları sağlandı.

SONUÇ
Yukarıda zikrettiğimiz bilgiler göz önüne alındığında gerçek manada bir kardeşlik projesinin filizlendiğini görebiliriz.
Allah ayeti kerimede: ‘‘Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.’’(A’raf/31) buyuruyor. Ülkemizde bir yılda 1,5 milyar TL değerinde 2,1 milyar adet ekmek çöpe atılıyor; bu parayla 80 hastane, 500 okul inşa edilebiliyor.
Resulullah Efendimiz(S.A.V), ‘‘Komşusu akçan tok yatan bizden değildir.’’ buyuruyor. ‘‘Askıda ekmek projesi’’ ve ‘‘İsraf’’ ile ilgili yapılan anketlerde görülüyor ki aslında hiç kimse komşusunun aç kalmasını ve ekmeğini çöpe atmayı istemiyor. Ancak ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmiyor. Bu durum bilinçlendirici faktörlerin bu noktadaki önemini ortaya çıkarıyor.
ERDEMİYETDER olarak kardeşliği, yardımlaşmayı ve israfın ortadan kalkmasını çok ciddiye alıyoruz, almak zorundayız.
02.06.2014 tarihinden itibaren derneğimizin imkânları ve yardımsever insanlarımızın destekleriyle ‘‘Askıda Ekmek Kampanyası’’ kapsamında günlük;
• Diyarbakır ve ilçelerinde ortalama: 10.000
• Denizli’de ortalama: 5.000
• Bingöl’de ortalama: 3.000
• Şanlıurfa’da ortalama: 5.000
Ekmek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hâlihazırda Gaziantep’te ve Bursa’da da projeye geçilmiştir. Amacımız gittikçe gelişmeye ve yayılmaya başlayan bu yardımlaşma modelini tüm ülkemize yayıp kardeşliğimizi pekiştirmektir.
Bu bağlamda devletimizin ilgili kurumlarınca sosyal bir prim verilmek üzere sağlam bir zemine oturtulması konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Maalesef bugüne kadar ‘‘ASKIDA EKMEK KAMPANYASI’’ bireysel anlamda birçok defa uygulanmaya çalışılmış ancak sağlam bir zemine dayandırılmadığı için uygulama ortadan kalkmıştır. Bugün biz bu yardımlaşma ve dayanışma projesini tüm ülkemize yayıp bunu bir ahlak haline getirip kalıcılığını sağlamak istiyoruz. Çok geniş bir uygulama alanına sahip olan bu pratik yardımlaşma modelini askıda giysi, askıda yağ, askıda şeker, askıda bulgur vs. gibi alanlara da uygulayıp hem yoksulluğun önüne geçebilir hem de unuttuğumuz manevi değerlerimizi içten bir şekilde tekrardan yaşayabiliriz. Bununla beraber ülke ekonomisine darbe vuran israfın da önüne geçme imkânını da bulmuş olacağız.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında uygulanan bu yardımlaşma modeli için yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.Erdemiyetder 2008